Stapro

Kamers

KAMER 1 gelijkvloers, 16 m²

DSC_3165.JPGDSC_3161.JPGDSC_3032.JPGDSC_3163.JPGDSC_3158.JPGDSC_3033.JPGDSC_3159.JPGDSC_3164.JPGDSC_3162.JPGDSC_3160.JPG

KAMER 2 gelijkvloers, 17 m²

DSC_3165.JPGDSC_3161.JPGDSC_3032.JPGDSC_3163.JPGDSC_3158.JPGDSC_3033.JPGDSC_3159.JPGDSC_3164.JPGDSC_3162.JPGDSC_3160.JPG

KAMER 3 gelijkvloers, 15,5 m²

DSC_3136.JPGDSC_3032.JPGDSC_3133.JPGDSC_3132.JPGDSC_3033.JPGDSC_3134.JPGDSC_3131.JPGDSC_3135.JPG

KAMER 4 gelijkvloers, 15,5 m²

DSC_3032 - kopie.JPGDSC_3102.JPGDSC_3100.JPGDSC_3101.JPGDSC_3033.JPGDSC_3092.JPGDSC_3090.JPGDSC_3091.JPGDSC_3098.JPGDSC_3103.JPG

KAMER 5 gelijkvloers, 15,5 m²

KAMER 6 gelijkvloers, 15,5 m²

DSC_3032.JPGDSC_3079.JPGDSC_3083.JPGDSC_3074.JPGDSC_3075.JPGDSC_3076.JPGDSC_3033.JPGDSC_3081.JPGDSC_3080.JPGDSC_3082.JPG

KAMER 11 1e verdieping, 16 m²

DSC_3165.JPGDSC_3161.JPGDSC_3032.JPGDSC_3163.JPGDSC_3158.JPGDSC_3033.JPGDSC_3159.JPGDSC_3164.JPGDSC_3162.JPGDSC_3160.JPG

KAMER 12 1e verdieping, 17 m²

DSC_3172.JPGDSC_3169.JPGDSC_3173.JPGDSC_3170.JPGDSC_3032.JPGDSC_3171.JPGDSC_3168.JPGDSC_3033.JPG

KAMER 13 1e verdieping, 15,5 m²

DSC_3136.JPGDSC_3032.JPGDSC_3133.JPGDSC_3132.JPGDSC_3033.JPGDSC_3134.JPGDSC_3131.JPGDSC_3135.JPG

KAMER 14 1e verdieping, 15,5 m²

DSC_3032 - kopie.JPGDSC_3102.JPGDSC_3100.JPGDSC_3101.JPGDSC_3033.JPGDSC_3092.JPGDSC_3090.JPGDSC_3091.JPGDSC_3098.JPGDSC_3103.JPG

KAMER 15 1e verdieping, 18 m²

KAMER 16 1e verdieping, 18 m²

DSC_3024.JPGDSC_3032.JPGDSC_3026.JPGDSC_3027.JPGDSC_3033.JPGDSC_3028.JPGDSC_3029.JPGDSC_3030.JPGDSC_3025.JPG

KAMER 17 1e verdieping, 15,5 m²

KAMER 18 1e verdieping, 15,5 m²

DSC_3032.JPGDSC_3079.JPGDSC_3083.JPGDSC_3074.JPGDSC_3075.JPGDSC_3076.JPGDSC_3033.JPGDSC_3081.JPGDSC_3080.JPGDSC_3082.JPG

KAMER 21 2e verdieping, 18 m²

KAMER 22 2e verdieping, 21 m²

KAMER 23 2e verdieping, 24 m²

KAMER 24 2e verdieping, 22 m²